Zs-Terv Projekt

Legutóbbi kommentek

FIGYELEM!

Sajnos a kommenteket le kellett tiltani, mert itt is tódul befelé az agyatlan zsidózós szar, ha nem tömi el az ember a lyukakat. :-(

Idézet

"Egy harci orgánum egyetlen dúsan motivált olvasója fölér egy szokványos napilap tíz előfizetőjével, akinek nincs elkötelezettsége." (TGM)

Archívum

Határozat határozat elutasításáról

2011.04.14. 18:33 – Csendes Gyerek

Kapja:

    Fővárosi Közterület-felügyelet
    Ügyfeldolgozó és Adatkezelő Osztály

    Fővárosi Közterület-felügyelet Belső Ellenőre

    Budapest Főváros Önkormányzata
    Főpolgármesteri Hivatal

Tárgy:    Határozat parkolási bírság ügyében
Ikt. sz.:  xx/2011/xxxxx  (Lapszám: 12345678901)

 

HATÁROZAT SZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELUTASÍTÁSÁRÓL
 

1. Hivatkozással a Magyar Köztársaság Alkotmányának XII. fejezetében részletezett állampolgári jogokra, továbbá a Fővárosi Közterület-felügyelet (a továbbiakban: K. Hivatal) és (a K. Hivatal xxxxx-es jelvényszámú felügyelőjénél sokkal korrektebb és gondosabb illetve csinosabb és egyébként is sokkal jobban szeretett) feleségem által az eset dokumentálása céljából készített fényképfelvételekre, valamint a tényre, hogy a K. Hivatal is az én pénzemből, illetve a többi állampolgár pénzéből működik, az én érdekeim és a többi állampolgár érdekeinek szolgálatában, a következő  h a t á r o z a t o t    h o z o m:

A K. Hivatal xx. hó xx.-án kelt levelében említett ("KIJELÖLT RAKODÓHELYEN SZABÁLYTALANUL VÁRAKOZOTT") szabálysértést

NEM KÖVETTEM EL.

Indoklás:

Az eset pofonegyszerű: van a Képzőművészeti mellett (a Bábszínháznál) egy 20m-es hatályú várakozni tilos tábla. A bírságcédula és a fent említett hivatalos tájékoztatás erre hivatkozik. A felügyelő által készített képek azonban a helyszín ismeretében maguk bizonyítják, hogy a 20M-ES TÁVOLSÁGON KÍVÜL álltam, a rakodóhely után, ahol a kerékpártároló előtt egy személygépkocsinak még pont marad (a mögöttem valóban szabálytalanul várakozók miatt egyébként rendkívül nehezen használható...) hely.

(Hogy ne kelljen a hajmeresztő kioktatást újra meghallgatni a felügyelők "20 méter = 4 kocsi" mérési módszeréről, amiről egy korábbi bírság alkalmával már értesülhettem (szintén a jelen helyszínen, de akkor sajnos csak 19m-re a táblától, mert nem léptem elég nagyokat), és mivel hivatalos jelölés hiányában senki sem lehet biztos a bő léptekkel legyalogolt távolságokról, mi a feleségemmel inkább lemértük mérőszalaggal is, a K. Hivatal helyett. Mert hát természetesen a rakodóhely vége itt sincs kijelölve. Mi is készítettünk viszont képeket. Sajnos azok nem olyan hivatalosak és "bizonyító erejűek", mint a K. Hivatal képei (mert mi nem vagyunk a K. Hivatal), de azokkal ellentétben a miénken legalább egyrészt látszik, hogy a táblától 20,2m-re álltunk, másrészt látszik az a sárga gerilla-felfestés is a kocsi mögött, amit a felügyelő nagyvonalúan figyelmen kívül hagyott, nem is dokumentált, és amivel egy korábbi áldozat jelölhette meg a tiltott szakasz végét, odapingálva, hogy "20m". (Remélem, egy következő áldozat pedig még hozzáírja majd egy szép napon azt is, hogy "te fasz".)

Remélem továbbá, hogy a bírságcédulán és a hivatalos tájékoztatóban egységesen hivatkozott indok (Kijelölt rakodóhely, 20m) helyett a K. Hivatal utólag nem fog mégis inkább annak kifogogásolásával próbálkozni, hogy az autó elejét majdnem a kerékpártárolót határoló vastag csőkorlátig engedtem (természetesen ezzel a saját kocsimon kívül se semmilyen köz- vagy magántulajdont, élő és élettelen dolgot stb. nem veszélyeztetve vagy akadályozva ill. szabályt meg nem szegve) — pontosan azért, hogy mögöttem biztosan maradjon elég hely, nota bene, akár egy esetleges rakodás számára is. (Megj.: évek óta parokolok a környéken, de rakodást ott még nem láttam, viszont annál több bírságcédulát; csak a saját szélvédőmön (ezzel együtt) hármat, illetve pl. másnap a "helyemen" egy másik autón is egyet, ugyanúgy tekintet nélkül a 20 méter tényleges hosszára. De a Bábszínház portása szerint a K. Hivatal szorgos felügyelői büntettek már meg rakodni odaálló színházi furgonokat is...) Egyébként, ha nem álltam volna annyira előre, akkor is meglett volna a 20 méter, de ez maradjon a mi titkunk, mert a lényegen (a bírság alapjául hivatkozott szabály meg nem sértésén) ez mit sem változtat. Ha a kocsim orrának előzékeny "lyukba-igazításával" azonban valamilyen eddig nem említett rendelkezést (pl. "alumínium szerelvény riadalmat keltő megközelítése" vagy "sárga útburkolati jelre árnyék vetése") mégis megszegtem volna, akkor: ám legyen, büntessenek meg azért, és ne olyasmiért, amit nem követtem el. Ahhoz viszont tisztelettel kérnék egy a valós tényálláson alapuló másik eljárást.)

(Megj. még: ahogy a fényképeken látható, a kocsiról az el-nem-követés időpontjában hiányzott az első rendszám. Mialatt az inkriminált helyen várakoztam, épp annak pótlását intéztem a közeli Szinyei-Merse utcában. Azon túl ugyanis, hogy minden parkolni letett autó tulajdonosának folyamatos rettegésben kell élnie a felügyelők végtelen kreativitása miatt; közben (örökre) ismeretlen elkövetők a rendszámainkat is lelopkodják. Hiába áll az ember két kamera látóterében is, a rendőrség tehetetlen: a felvételeket csak három napig őrizhetik, miközben az érdemi eljárás (vélhetően a rendőrség túlterheltsége miatt) a fejlelentés után jó, ha egy héttel megindul. De a közbiztonság javítása érdekében tett kiemelt kormányzati erőfeszítések (35 milliárd zárolása a BM-nél, a ruhapénz megfelezése, indoklás nélküli felmentés, majd a leszereléshez különadó, a rendőrök kedvezményes nyugdíjkorhatár-megszüntetésének tervei stb.) máris meghozni látszanak, ha nem is az ígért "két héten belül rend lesz" mennybéli állapotának beteljesülését, de legalább — a rendőrszakszervezeti tüntetések révén — a fokozott, tartós rendőri jelenlétetet az Andrássy úton. Ami ugyan jó hír, de az ellopott rendszámom pótlása mondjuk ettől nekem még 14.000 forintomba és egy hónap(!) bruttó ill. napokig tartó nettó hivataljárós önpatkánykísérletek elszenvedésébe került. Ennek dramaturgiailag csodálatosan elegáns — és egyszersmind egész beteg államigazgatásunkat kiválóan jellemző — megkoronázása lehetne ez a mostani 5.000 forintos megalapozatlan közteres bírság, aminek külön pikáns ízt adhatna, ha indokolatlasága ellenére valahogy mégis sikerülne megítélni, lehetőleg az eredetileg kiszabotthoz képest még jól meg is emelt összeggel.)

 

2. Határozatomban megállapítom, hogy amennyiben a K. Hivatalnak nem áll módjában megvizsgálnia, mennyi a 20 méter, és hogy hol kezdődik ill. ér véget egy gépkocsi, úgy ezt az állampolgároktól sem várhatja el, és ezzel kapcsolatban szabálysértést még kevésbé (azaz: egyáltalán nem) állapíthat meg. A K. Hivatal erre vonatkozó saját állásfoglalását idézve:

"Hatáskör hiányában a Fővárosi Közterület-felügyelet a szabálysértéshez vezető körülményeket nem vizsgálhatja, bizonyítékok feltárására, értékelésére, mérlegelésére, [...] jogszabályi felhatalmazással nem rendelkezik. Az ügy szempontjából lényeges körülmények tisztázására [...] — a feljelentést követően — a szabálysértési eljárásban lesz lehetősége."

 

3. A 2. pont alapján utasítom a K. hivatalt, hogy az általa idézett jogszabály-hivatkozástól és a kontroll nélkül gyakorolható feljelentési jogától mélységesen szégyellje el magát, és — már csak saját jó híre érdekében is — kezdeményezze annak haladéktalan megváltoztatását a Felettes Szervnél, ill. szükség esetén azon keresztül a törvényhozás megfelelő szintjén.

(Kell-e külön magyarázni, hogy e szerint a "mossuk kezeinket: nekünk csak bírságolni és feljelentgetni szabad, de azt korlátlanul és következmények nélkül" szabályozás szerint a K. Hivatal bámikor nyugodtan, újra és újra, büntetlenül szekírozhatja a belvárosban amúgy is nyomorogva parkoló autósokat, függetlenül attól, hogy ténylegesen elkövettek-e valamit vagy nem, nagyvonalúan fittyet hányva közben pl. a Nagymező út és a Zichy, Dessewffy stb. utcák kereszteződéseibe állandóan — és következetesen büntetlenül — belógó, a Nagymező utcába való behajtást kb. lehetetlenné tevő járművekre, amelyek a bírságoláshoz ugyan a napsütötte Andrássy útnál sokkal kevésbé kellemes környezetben, viszont nemcsak a közlekedés írott rendjét, hanem annak tényleges biztonságát is nagyobb mértékben veszélyeztetik? Dehogy kell. Tessék szíves lenni tehát változtatni ezen! Az indokolatlan "könnyű műfajú, alacsony összegű, ismételt bepróbálkozásos" bírságolás a megfelelő vizsgálati hatáskor és a feltételek korrekt biztosítása (pl. felfestések), illetve az arányaiban sokkal súlyosabb, ténylegesen közérdeket sértő esetek kezelése nélkül nemcsak felháborító, de egyenesen üldözendő (nem pedig "űzendő") cinizmus!)

 

4. A fenti tényállásra való tekintettel jelen határozatomban kötelezem a K. Hivatalt, hogy az ügyben megjelölt helyen valamennyi szabályosan várakozó gépkocsival szemben az eddig folytatott helytelen (gondatlan? sőt?) gyakorlattal felhagyva korrekt módon, a kihelyezett tábla 20 méteres tiltó hatályát 20 méteres tiltó hatályként értelmezve járjon el, és az ISO (metrikus) mértékrendszer alkalmazásáról az Andrássy úton vidáman korzózva bírságoló (és a négy perc alatt olvashatatlanná fakuló és/vagy ázó bírságcédulák tanúsága szerint se írni, se számolni nem mindig tudó) felügyelőket megfelelő minimális oktatásban részesítse, ill. alkalmas mérőeszközzel lássa el.

(A jelen ügyben eljáró felügyelő íráskészsége kivételesen jónak tekinthető, az általa kiállított bírságcédula minden rovatának csaknem minden szava olvasható; írástechnikai korrepetációs foglalkozások alóli felmentése indokolt!)

 

5. Minden budapesti közterület-sújtotta polgártársam nevében határozatomban utasítom ezen felül a K. Hivatalt, hogy az illetékes szerv(ek) (Közútfenntartó, Önkormányzat, Minisztérium) felé hivatalos panaszban jelezze: a kibaszott 20 métert a járdaszegélyre fesse (fessék) fel, illetve ha ezt mégis a K. Hivatalra lőcsölnék, akkor követelje, hogy a K. Hivatalt ehhez megfelelő hatáskörrel és felszereléssel lássa (lássák) el, miképpen az ügybeli helyszínen, azonképpen mindenhol máshol is, ahol a tiltott távolságok szintén nincsenek jelölve az égegyadta világon sehogy sem.

(Fejlettebb országokban erre már számos bevált, könnyen adaptálható példa létezik, kérem tanulmányozásukat!)

 

6. Kérem egyúttal a K. Hivatalt, hogy a részemre tévesen kiküldött tértivevényes tájékoztatót az alábbiak szerint helyesbíteni szíveskedjen:

    Téves: "megsértette"
    Helyes: "nem sértette meg"

    Téves: "KIJELÖLT RAKODÓHELYEN SZABÁLYTALANUL VÁRAKOZOTT"
    Helyes: "A HIÁNYOSAN KIJELÖLT RAKODÓHELY UTÁN, SZABÁLYOSAN VÁRAKOZOTT"

    Téves: "cselekményével megvalósította"
    Helyes: "cselekményével nem valósította meg"

    Téves: "intézkedő közterület-felügyelő [...] 5000Ft helyszíni bírságot alkalmazott"
    Helyes: "intézkedő közterület felügyelő a Hivatalnál már nem alkalmazott"

 

7. További korrekcióként a K. Hivatal bírságolási gyakorlatának fejlesztését illetően kérem, hogy a bírságcédulákat tegyék zacskóba — erre az egyszerű műveletre már nemcsak a kutyaszart felkapirgáló belvárosi nénikék, de még a parkolási társaságok (nemritkán csökkentett üzemmódban működő) ellenőrei is képesek. A K. Hivatalnak ideje felzárkóznia.

-- -- -- --

Határozatommal szemben a helytelenül (gondatlanul? sőt?) eljáró közterület-felügyelő nevében a K. Hivatal illetékes szervezeti egységének a K. Hivatal saját kezdeményezésére induló szabálysértési eljárásban lesz módja kifogást emelni, illetve a bizonyítási eljárás lezárultával a szabálysértés valótlanságának megállapítása esetén tőlem, mint a működési költségek létszámarányos hányadát fedező, és valós joghátrányt a szabálysértés el-nem-követésével senki emberfiának nem okozó állampolgártól bocsánatot kérni. Az ügyre pocsékolt óráim, idegrendszerem szükségtelen terhelése ill. konkrét költségeim (telefonok, nyomtatás, posta stb.) formájában keletkező kár megtérítésére jelen határozatomban a K. Hivatalt — forráshiányos helyzetét megértve, méltányosságból, bűnbánó magatartás és megfelelő együttműködés tanúsítása esetén — NEM kötelezem.


Kelt: Budapest, 2011. március


                                                    Csendes Gyerek s. k.
                                              főváros-sújtotta állampolgár

 

2 komment

Címkék: szürkemagyar